Bamse lär barnen sopsortera i Östergötland

Sopor är ett hett ämne i bostadsområdena i Östergötland och kunskapen om vad som ska sorteras var är ibland inte tillräcklig och det leder till kostnader som i sin tur ger hyreshöjningar. Hyresgästföreningen har under våren och försommaren rest runt och lärt sig mer om sopsortering tillsammans med barn i en mängd kommuner. I flera fall i samarbete med lokala bostadsföretag.

”Bamse och skräptjuven” heter den tidning som Hyresgästföreningen har köpt in och som delas ut till barn som vill delta i regionens sopsorteringsprojekt. 

Tillsammans med en fastighetsskötare eller någon från Hyresgästföreningen får de lära sig att också sortera skräpet. Som tack för hjälpen får de tidningen.  

Vi har hittills varit i Norrköping, Linköping och Mjölby.  

Tanken är att aktiviteten ska vara en vinst för alla inblandade parter i vår hantering av sopor. Alltså för miljön, fastighetsägare och hyresgäster. Turnén körs genom hela regionen där förutom Östergötland län även Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Blekinge län och Gotland ingår.  

Vi bygger relationer med bostadsföretagen och hyresgäster, som med ganska enkla knep får till en bättre förståelse för sophantering. Det är givetvis en kostnadsfråga för både hyresvärd som hyresgäst när sophanteringen inte fungerar bra och det leder till hyreshöjningar. Kan vi bidra med att förbättra sophanteringen, med hjälp av Bamse och barnen, har vi kommit en bit på vägen. 

I flera kommuner har vi fått bra feedback och ryktet har spridit sig. Evenemangen har även fått spridning genom sociala medier där bland annat Tranås kommun uppmärksammade en liten kille för sin insats och planerar för vidare aktiviteter i bostadsområdet Stoeryd.