Allbohus yrkar höjning med 2,5 procent

Allbohus Fastighets AB vill höja hyran med i genomsnitt 2,5 procent från 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som beräknas öka mest är vatten och fjärrvärme, samt att de vill kunna bibehålla underhållstakten.

Hur går förhandlingarna till 
Förhandlingarna går ut på att Allbohus Fastighets AB och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. 
Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. 
Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Allbohus Fastighets AB.