Hade 40 grader i sin lägenhet

Tomas Carling hade 40 grader varmt i sin lägenhet. Hyresvärden har fortfarande inte åtgärdat problemet, men efter påtryckningar från Hyresgästföreningen har de gått med på ett möte.

Bild förställande fläkt

Foto: Eva Persson

Tomas Carling, som bor i en nybyggd hyresrätt i Norrköping, har under hela våren och sommaren haft stora problem med värmen inomhus. Den temperaturmätare som hyresvärden installerat i hans lägenhet, har under sommaren sällan visat under 30 grader. När det varit varmt ute har det varit så mycket som 40 grader i lägenheten.

– Det här är ett extremt fall, att ha 40 grader varmt i sin lägenhet är inte något som man som hyresgäst ska behöva tåla även under en värmebölja. Inomhustemperaturen i Tomas Carlings lägenhet överskrider med råge Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Den för höga inomhustemperaturen har dessutom varat under en lång period, säger Annica Lidström.

När hyresvärden inte ville åtgärda problemet, vände sig Tomas Carling till Hyresgästföreningen. Annica Lidström, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, berättar att även hon har haft svårt att förmå hyresvärden att åtgärda bristen trots upprepade påminnelser. När det finns en risk att till exempel en hög inomhustemperatur blir en olägenhet för människors hälsa, är hyresvärden enligt lag tvungen att utreda saken.

Hyresgästföreningen hjälpte Tomas Carling att driva saken vidare genom att lämna in ett åtgärdsföreläggande till hyresnämnden. De ville att hyresnämnden skulle ålägga hyresvärden att åtgärda problemet och även se till att Tomas Carling får ersättning för de stora värmeproblemen, som stundtals gjort hans lägenhet obeboelig. Nu har hyresvärden kallat till ett möte om problemet och Annica Lidström hoppas på att det hela löser sig utan att de behöver gå till domstol.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.