Aneby återigen dyrast

Nils Holgerssons slutrapport visar att priserna fortsätter stiga och att det skiljer väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutrapporten, som slår ihop taxorna och avgifterna för el, värme, avfall och vatten, visar att priserna har höjts med i snitt fyra procent i år. Detta är anmärkningsvärt då övriga priser i samhället nästan stått still.

– Problemet är så klart att hyresgästerna blir drabbade av de ständigt ökade priserna. Det finns ingen konkurrens och hyresgästerna är låsta och deras möjlighet att påverka är obefintlig, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Rapporten visar att priserna skiljer kraftigt mellan kommunerna i Jönköpings län. På ett år betalar man drygt 4 500 kronor mer i Aneby än man gör i Tranås.
– Skillnaderna är så stora att kommuner som Aneby bör tänka sig för. Hyresgästerna kanske inte kan påverka taxorna, men de kan välja vilken kommun de bor i, säger Björn Johansson.

Tabell Nils Holgersson, Jönköping