Vi möter Johan (m) i Mariestad

Även om valet är över ett halvt år fram i tiden har många av våra förtroendevalda och tjänstemän fullt upp att träffa politiker på alla nivåer. Inriktning och utformning kan variera, men syftena är desamma: förklara var vi står och lyssna. Förra veckan träffade vi politiker i flera Skaraborgskommuner.

I länkarna till den här artikeln kan du läsa kortreferat från våra samtal i flera kommuner - och vi fyller på med fler efterhand!.

Johan Abrahamsson är moderat kommunalråd i Mariestad och tar emot Hyresgästföreningens delegation i ett samtalsrum i kommunhuset. Det blir ett samtal som handlar om allt som har med bostäder att göra – från praktiska frågor om att gräva avlopp till visioner om hus där man lagrar energin som vätgas.

- Johan är ju en energisk och idérik man, konstaterar Fredrik Marcusson från Hyresgästföreningen. Vi kanske inte alltid har samma uppfattning, men han förklarar sina ståndpunkter och lyssnar på våra.

När Fredrik och David Jonsson lyfter frågan kring AÖS (samverkan om avfallshantering mellan flera Skaraborgskommuner) och vilka fördyringar det innebär får de ett oväntat besked:
- Den nya taxan har vi fått se över, säger Johan Abrahamsson. Den drabbade flerfamiljshus med för hög taxa. Vi måste räkna om. Det kommer ett nytt förslag i vår.

Sen gick samtalet vidare kring nybyggen, strandskydd och integration. När David summerar samtalen är han nöjd:
- Det blev ett bra samtal. Det är bra att man tänker på att bygga nytt till rimliga kostnader, som man nu gör med "SKL-husen". Det är bra att man tänker på unga och gamla när man planerar nya lägenheter.
- Vi har fått föra fram vad vi tycker.

Det har också förts samtal i andra Skaraborgskommuner – läs gärna våra korta referat i länkarna.

På vår facebooksida (Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg) och på instagram (hyresgastbask) kan du följa våra möten med politiker.

På mötet i Mariestad mötte kommunalrådet Johan Abrahamsson kommuncoachen Magnus Tengberg, våra förtroendevalda medlemmar Fredrik Marcusson och David Jonsson och utredare Patrik Landin.