Vi jobbar vidare med inflytandet

Att hyresgästerna får inflytande när deras hem ska byggas om är självklart för oss. Det är inte lika självklart för alla fastighetsägare, men i Alingsås fungerar samarbetet.

De stora bostadsområdena i Alingsås renoveras efterhand. Nu är det andra etappen på "Bananen" som ska fräschas upp.

Hyresgästföreningen är en av Alingsåshems samarbetspartners. I nyhetsbladet Noltorpsnytt får vi också rejält med plats. Ulrika Ahlberg är kommuncoach och kan tillsammans med förtroendevalde Örjan Kornstad uppmana och uppmuntra de boende att ta del i arbetet.

- Absolut, säger Ulrika. Vi har plats i informationsbladet, och kan berätta om vad man kan göra som boende. Vi har ju varit med i andra ombyggnationer och jag har själv sett vad det betyder: insyn, inflytande, större trygghet och bättre grannsämja. Bostadbolagen inser ju också vad det betyder, med nöjdare hyresgäster.

Det bästa är när hyresgästerna kan vara med redan i projekteringsfasen, för att lättare få gehör för synpunkter och svar på frågor. Därför bjuder man in till en arbetsgrupp:

- Nu hoppas vi att många vill vara med i arbetsgruppen för Bananen, önskar Ulrika. Det blir bra det här!

Om du bor på Bananen och vill vara med i en arbetsgrupp eller har frågor om den kan du ta kontakt direkt med Ulrika.