Vi jobbar vidare med bostadspolitiken

Inför valet 2014 satte vi bostadspolitiken på dagordningen. Hos väljarna men också hos politikerna. Våra lokala bostadspolitiska program har gjort intryck på kommunpolitikerna som tagit till sig av våra idéer.

Med ett lokalt bostadspolitiskt program för varje kommun har vi visat politikerna att vi är insatta, kunniga och engagerade i bostadsfrågor. Nu är det dags att träffa dem på nytt för att påminna dem om deras ansvar för bostadsförsörjningen.

Därför träffas nu en grupp förtroendevalda medlemmar för att gå igenom och uppdatera programmen. Inför träffen har deltagarna tagit reda på hur bostadssituationen ser ut, var det kan byggas och vem som skulle kunna bygga. De har också funderat över hur man kan bygga så alla har råd att bo när man bygger nytt eller bo kvar när man renoverar.

Med uppdaterade lokala program är vi redo att ytterligare flytta fram våra bostadspolitiska positioner. Efter den första mars kan du läsa programmet för din kommun här på webben.