Vara Bostäder kräver rejäla hyreshöjningar

Ökade kostnader kopplat med ett stort underhållsbehov är anledningen till att Vara Bo-städer anser sig behöva höja hyrorna från årsskiftet. Kravet på fem procent är ett av de allra högsta i regionen. Hyresgästföreningen kontrar med att förhandlingsresultatet behöver hamna på en lägre nivå och stödjer sig på det rådande ekonomiska läget.

Vara Bostäder har kallat till förhandling och kräver att få höja hyrorna med fem procent. Hyresgästföreningens första reaktion är att kravet är orimligt med tanke på att det är gynnsamma tider för fastighetsägare med låga räntor, låg inflation och minimala vakanser.

– Vi ska naturligtvis granska förhandlingsunderlaget och först när det arbetet är färdigt kan vi ta ställning till bolagets krav. Men med fortsatt låga räntor och sjunkande inflation borde det finnas utrymme för bolaget att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar, säger Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 260 kronor skulle Vara Bostäders krav innebära en höjning med 263 kronor.

Förhandlingarna börjar den 17 december och omfattar 535 lägenheter.