Uddevallahem vill höja hyrorna

Uddevallahem går in i hyresförhandlingarna med ett höjningskrav på 3,2 procent. På Hyresgästföreningen granskar man nu förhandlingsunderlaget för att kunna bilda sig en uppfattning om kravet.

Uddevallahem har kallat till förhandling om nästa års hyror. Den kommunala bostadsstiftelsen vill höja hyrorna med totalt 3,2 procent men höjningskravet varierar mellan 2,2 till 5,2 procent beroende på fastighet.

– Just nu förbereder vi oss inför förhandlingen genom att granska det underlag som finns. Vi har goda förhoppningar om att hitta en gynnsam lösning för hyresgästerna säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

I och med uppgörelsen förra året tog parterna det första steget för att komma tillrätta med de obalanser som finns inom Uddevallahems fastigheter.

– Efter en grundlig översyn av hyresnivåerna kunde vi konstatera att de spretar och att hyresgäster inte betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa och vi kommer att fortsätta arbetet mot obalanser under den här förhandlingsomgången, förklarar Jakob Agirman.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter skulle Uddevallahems krav innebära en höjning med 163 kronor.