Tryggare och trevligare

Vad är det som gör vårt boende tryggare? Vad kan vi ändra på? Den frågan fick ett antal hyresgäster i Färgelanda, och tillsammans tog de fram en lista över åtgärder i sitt område.

Hyresgästföreningen hade tillsammans med bostadsbolaget bjudit in hyresgästerna till trygghetsvandring i mitten av januari. Under en trygghetsvandring går man igenom sitt bostadsområde, tittar på risker, vad som känns otryggt och föreslår förbättringar.
- Vi fick en hel del deltagare och synpunkter, berättar Ulf Hallman som är kommuncoach och var en av Hyresgästföreningens representanter, trots att det var riktigt ruskväder just den här kvällen. 
- De synpunkter som kom fram var att belysningen kunde förbättras, grönytorna kunde skötas bättre och att det fanns hål ojämnheter i asfalten som blir isfällor när frosten nyper till. På några ställen var lekredskapen slitna.

Bostadsbolaget har nu fått hyresgästernas synpunkter och anteckningarna från trygghetsvandringen.
- Vi kommer att stämma av listan vid våra kommande möten, säger Ulf Hallman. Vi hoppas såklart att allting kan ordnas. Det kommer att göra Färgelanda lite tryggare och trevligare!

Fakta

  • En trygghetsvandring gör oftast hyresgästerna, Hyresgästföreningen och fastighetsägaren tillsammans.
  • Man har ett enkelt protokoll där man skriver ner synpunkter och vad man ser.
  • Ju fler hyresgäster som är med, ju bättre blir det.
  • Efter att man gått sin vandring och talat med sina grannar lämnar man in protokollet till fastighetsägaren.
  • Efter ett tag följer man upp, dels vad fastighetsägaren tänker göra, dels vad hen har gjort
  • Vill du göra en trygghetsvandring på ditt område tar du kontakt med Hyresgästföreningen, enklast på 0771-443 443
  • Vill du ha exempel kan du söka på "trygghetsvandring" här på sidan

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.