Strömstadsbyggen vill höja hyrorna vid årsskiftet

Kommunägda AB Strömstadsbyggen flaggar för att hyrorna behöver höjas med 4,1 procent nästa år. Hyresgästföreningen däremot manar till återhållsamhet och menar att det rådande ekonomiska läget talar för att förhandlingsresultatet behöver hamna på en lägre nivå.

Strömstadsbyggen har begärt förhandling om nästa års hyror och motiverar sitt krav på 4,1 procent med att kostnadsutvecklingen i Strömstad är hög och att va-taxorna hör till de högsta i landet.

På Hyresgästföreningen har man ännu inte fått ta del av förhandlingsunderlaget och kan därför inte i detalj kommentera kravet.

– Vi behöver naturligtvis granska underlaget noga innan vi kan börja förhandla.  Men med fortsatt låga räntor och sjunkande inflation förutsätter vi att överenskommelsen landar på en lägre nivå, säger Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 520 kronor skulle Strömstadsbyggens krav innebära en höjning med 226 kronor.

Förhandlingarna omfattar 1 437 lägenheter.