Statsministern i Sjuhärad

Under onsdagen var Stefan Löven på besök i några av kommunerna runt Borås och Sjuhärad. Temat för dagen var brottsförebyggande arbete. På kvällen hölls ett öppet möte i Bollebygd där Hyresgästföreningen fanns på plats för att ställa frågor till statsministern.

– Vi frågade hur regeringen avser att hantera den svartmarknad som finns med hyreskontrakt och de oskäliga hyresnivåer och osäkra villkor som drabbar hyresgäster vid andrahandsuthyrning, säger Claes Wittnäs, förtroendevald från Sjuhärad.

Statsministern svarade med att nämna den utredning som Hyresgästföreningen har varit med och tagit fram och som nu ligger på regeringens bord.

– Vi måste ta tag i detta och titta på förslagen vad vi kan göra. Men viktigast för att komma tillrätta med situationen är att det byggs fler bostäder, svarade statsministern.

Hyresgästföreningen delar uppfattningen att det viktigaste är att bygga bort bostadsbristen. Den drabbar särskilt människor som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att hantera den situation som nu råder med svartkontrakt och oskäliga andrahandshyror för att slå vakt om förtroendet för hyresrätten som boendealternativ.

I sitt inledande tal markerade statsministern också mot marknadshyror.

Välbesökt! Foto: Magnus Ejerhed