Spännande årsmöte i BohusÄlvsborg-Skaraborg

När Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg höll sitt årsmöte på sin kursgård Solgården blev det intressant. De 57 röstberättigade valde regionstyrelse, de röstade för att höja medlemsavgiften (för första gången på femton år) och de sade nej till att höja arvodena. Men trots diskussioner och omröstningar var det flera av deltagarna som såg det bostadspolitiska samtalet som den mest intressanta punkten.

Samtalet hölls av två av landets mest kunniga på området: förbundsordförande Marie Linder och förra förbundsordförande Barbro Engman.

"100 år av repriser" kallade Barbro bostadspolitiken:
- Saker och ting upprepas, och vi måste ta kampen gång på gång – som med marknadshyran. Den poppar upp med jämna mellanrum, den kanske byter namn, men den kommer tillbaka och vi måste vara där för att ta hyresgästernas parti och försvara vårt förhandlingssystem!
Barbro Engman och Marie Linder i samtalMen vi har också vunnit strider som vi gett oss in i och Marie Linder tar upp den senaste framgången:
- Investeringsstödet som vi nu har fått – det har varit en kamp för oss alla, och där har vi lyckats, konstaterar Marie Linder. Det kommer att ge oss billigare nya lägenheter.
Barbro och Marie är överens om att marknadshyror är en av de största utmaningarna vi står inför, med mindre än ett och ett halvt år kvar till valet.

Foto: Nils-Olof Larsson

- Marknadshyrorna – där ska vi syna politikerna inför valet, lovar Marie. Och så ska vi särskilt jobba med frågan hur folk ska ha råd att bo. Idag finns det nya lägenheter som står tomma, för att ingen har råd att hyra! Politikerna säger att "Marknaden löser det"...
- Vi måste möta ekonomerna med ekonomiska argument!
- Marknadshyror drabbar hyresgästerna, understryker Barbro, men det blir också jättedyrt för samhället och skattebetalarna!
Marie och Barbro var också helt överens om hur viktigt det är med lokalt engagemang. Det är där kunskaperna finns – framförallt om villkoren för hyresgästerna, men också med de tydliga exempel "av kött och blod", som är våra grannar.
Det blev Marie som fick avsluta samtalet:
- En sån här dag, efter attentatet i Stockholm är det viktigt att vi står upp för människor, för demokratin och för alla människor!