Samverkan gav ny lekpark

Att det blir bra när flera parter samverkar kan barnen i Töreboda skriva under på. Hyresgästföreningens Wassen Abdul samlade flera krafter, sökte bidrag och fick nytt liv i en gammal nedgången lekplats.

Tillsammans med andra som är aktiva i Hyresgästföreningen, med flera av kommunens verksamheter, med beslutfattare, studieförbund och en utomstående sponsor fick Wassen Abdul och barnen i Töreboda en helt ny lekpark.

Wassen drog igång och genomförde ett stort samverkansprojekt för att rusta upp en lekplats. Hon ville få ny samlingsplats som ska vara inbjudande och trivsam för både barnen och deras föräldrar. 

Arbetet blev både ett integrationsprojekt och ett samverkansprojekt på flera nivåer. Under invigningen visade barnens och föräldrarnas reaktioner att det också blev en stor framgång. 

Läs mer om det lyckade projektet och se på filmen från invigningen.

Full fart på leken. Foto: Nils-Olof Larsson

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.