Nytt boinflytandeavtal i Borås

I dagarna har ett nytt boinflytandeavtal för över 6 000 bostäder i Borås blivit klart. Ett tydligare avtal, där vi bland annat reglerar hur boinflytandet ska gå till när husen ska byggas om, blev resultatet.

Arbetet med att tillsammans med AB Bostäder uppdatera boinflytandeavtalet i Borås har hållit på ett tag. Tommy Hallenberg från Hyresgästföreningen:

- Vi kände att vi behövde modernisera det gamla avtalet. Vi behövde förbättra strukturen och "kedjan" i boinflytandet och lyfta upp hur vi ska hantera alla frågor som kommer upp när husen ska byggas om.
Boinflytande är sedan 2011 lagreglerat, men grunden för samarbetet mellan bostadsbolag och hyresgästerna är vanligtvis fastslaget i särskilda avtal om hur samverkan ska ske. I Borås har man haft en väl etablerad samverkan i många år.
- Nu kan vi jobba långsiktigt, säger Claes Wittnäs, vice ordförande i Hyresgästföreningen Sjuhärad och en av de som deltagit i arbetet med det nya avtalet.
- Vi ändrar i samarbetsformerna och går ifrån det gemensamma kommunprojektet som vi drivit tidigare. I stället kommer vi att jobba vi med en lokal verksamhetsutvecklare från vår sida.
- Med avtalet så har vi också slagit fast en gemensam syn på boinflytandearbetet, vilket gynnar alla hyresgäster och medlemmar, konstaterar Claes Wittnäs belåtet.