Namninsamling mot utförsäljning

En arbetsgrupp av förtroendevalda i Alingsås genomför sedan en tid tillbaka en namninsamling mot alla planer på utförsäljning av allmännyttan i Alingsås. Under lördagen den 12:e december fanns Hyresgästföreningen på plats runt om på stan i Alingsås för att prata med alingsåsarna om allmännyttans betydelse för allas tillgång till en god bostad.

Förtroendevalda och tjänstemän från Hyresgästföreningen fördelade sig vid centrala platser med stor genomströmning av människor för att prata om allmännyttans roll och betydelse. Särskilt drev vi linjen att endast allmännyttan är allmännyttig och ett viktigt verktyg för bostadsförsörjningen genom att kommunen kan låta det kommunala bostadsbolaget bygga, äga men också förvalta befintliga hyresfastigheter för det bostadsbehov som finns. 

Åtta förtroendevalda och tjänstemän deltog under dagen. Insatsen resulterade i många givande samtal och över 200 nya namnunderskrifter mot alla planer på utförsäljning. 

Namninsamlingen fortgår och sedan tidigare har den lokala arbetsgruppen samlat in 150-170 namnunderskrifter från hyresgäster. Så sammantaget är vi snart uppe i 400 namnunderskrifter till stöd för allmännyttan i Alingsås. Och det här är bara början då det är en viktig prioriterad fråga för våra medlemmar och förtroendevalda att värna det allmännyttiga intresset med att äga, nämligen att alla ska ges möjlighet till en gott boende i Alingsås. 

Du kan hjälpa till att skapa opinion mot utförsäljning
Genom att mejla gruppledarna för de politiska partierna i Alingsås hjälper du till att visa att det finns ett starkt stöd för att behålla allmännyttan intakt.  Politikerna är förtroendevalda av Alingsås kommuninvånare och därför lyhörda för vad deras väljare tycker är viktigt.

Du kan också kontakta kommuncoach Jakob Agirman, jakob.agirman@hyresgastforeningen.se, om du vill vara med och bilda opinion för att stödja allmännyttan i Alingsås.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.