Marks Bostads AB vill förhandla nya hyror

Kommunala Marks Bostad vill höja hyrorna med 3,33 procent för att täcka ökade drift-kostnader och ett stort underhållsbehov. På Hyresgästföreningen menar man att det finns goda skäl för en betydligt lägre hyresutveckling än föregående år.

Marks Bostads AB har kallat till förhandling och kräver att få höja hyrorna med 3,33 procent. Bolaget hänvisar till ökade driftskostnader samt att man behöver mer pengar till fastighetsunderhåll.  Hyresgästföreningen menar att kravet är för högt med tanke på att det är gynnsamma tider för fastighetsägare med oförändrad reporänta, låg inflation och minimala vakanser.

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar att under de senaste tio åren har konsumentprisindex, som är det vanliga måttet för inflationsberäkningar, ökat med tio procent.  Under samma tid har den allmänna hyresutvecklingen hos Marks Bostad ökat med 17 procent, utan hänsyn till hyresdrivande renoveringar och nyproduktion.

–  Bolaget har kompenserats mer än väl i de årliga förhandlingarna i förhållande till sin kostnadsutveckling. Nu måste vi komma tillbaka till en mer långsiktigt hållbar hyresutveckling, menar Ludvig Möller, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Trots att Marks Bostad lagt stora resurser på underhåll de senaste åren är bolagets driftnettoutveckling god och direktavkastningen uppfyller mer än väl ägarens krav. Det borde därmed finnas utrymme att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar, förklarar Ludvig Möller.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter skulle bolagets krav innebära en höjning med 172 kronor.

Förhandlingarna börjar i december och omfattar 3 660 lägenheter.