Mariestads extraskatt på riksnivå

I veckan har Dagens Nyheter gjort flera artiklar kring den orättvisa borgensavgiften i Mariestad. Det ger välkommen uppmärksamhet kring frågan hur högt en kommun får sätta sin avgift.

Under hösten har Hyresgästföreningen arbetat hårt, med både uppvaktningar, i möten och med en namninsamling för att få Mariestads kommun att dels redovisa sina beräkningar av borgensavgiftens storlek, dels sänka den till en mer rimlig nivå.Mariestad

Nu tar Dagens Nyheter upp frågan, och har kommit över material som visar att kommunen rent krasst räknar med att borgensavgiften ska ge kommunen mångmiljonsinkomster. Utan någon egentlig motprestation.

Hyresgästföreningens utredare Stefan Kudryk uttalar sig och konstaterar att han aldrig varit med om att en kommun så öppet visar att det är fråga om en ren inkomst.

- Vår inställning är att avgiften satts godtyckligt, säger Stefan Kudryk. I första hand är det det vi vänder oss emot, och det är också den inställningen som vi samlar in namnunderskrifter mot: kommunen bör redovisa hur man beräknar avgiften. Då kommer de också att tvingas sänka sin avgift.

Du kan också skriva under för en sänkning av borgensavgiften. 

Stefan Kudryk, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen.