Julfika med regionråd

När ordförande Lennart Derehag och regionchef Maria Hjelm bjuder in till samtal om bostadspolitik blir det ofta engagerade diskussioner. Politikerna uppskattar vårt engagemang och våra kunskaper.

Mötet med regionrådet Alex Bergström (s) och politiska sekreteraren Louise Åsenfors (s) över en kopp kaffe, hembakt bröd och varm glögg en dag strax före jul var inget undantag.

- Vi hade ett jättebra samtal! Lennart Derehag och Maria Hjelm kan inte dölja hur nöjda de är.

- Vi pratade om infrastruktur, från lokal till regional och nationell nivå, och vi talade om hur bostadsbyggandet är en viktig del av samhällsbygget.

Lennart och Maria presenterade Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Västra Götaland och berättade dessutom om vårt arbete i kommunerna. Och det var något som väckte stort intresse hos Axel och Louise:
- De ska snart lämna remissvar på en utredning som föreslår att regionerna ska få ett större ansvar för att ge samhället en gemensam bild av behovet av nya bostäder, förklarar Lennart.

När regionerna ska samordna kommunernas bostadsförsörjningsprogram kommer Hyresgästföreningens kunskaper att betyda mycket, och det är något som gör att Axel och Louise kommer att ta med sig våra tankar.
- De bjuder in oss till att vara med och påverka, konstaterar Lennart, och det är ju just det vi vill! Och det är något vi verkligen hör hemma i. Det är vår kärnverksamhet.

Lennart Derehag, regionordförande, Maria Hjelm regionchef träffade regionpolitikerna Louise Åsenfors och Axel Bergström