Utan bostäder blir det inga jobb och ingen tillväxt

Bengtsfors kommun måste ta fram en bostadsförsörjningsplan samtidigt som man måste låta Bengtsforshus bygga nya lägenheter som folk har råd att bo i. Det säger Hyresgästföreningens ordförande Lennart Derehag i en debattartikel som kommentar till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons besök idag.

- Bengtsfors kommun växer, konstaterar Lennart Derehag, och det är välkommet. Men utan nya bostäder till rimliga kostnader och utan en långsiktig plan kan tillväxten snart vända tillbaks igen.

Derehag pekar på vikten av att kommunen gör en bostadsförsörjningsplan. Idag saknas det bostäder i Bengtsfors, både för äldre som vill byta boende, för inflyttande, för unga vuxna som vill flytta till en egen bostad och för nyanlända. Det behövs en långsiktig planering.

Och det är inte bara att bygga, påpekar Derehag:
- Folk måste ha råd att bo också. Så använd det statliga investeringsstödet och bygg smart, med till exempel KOMBO-hus som kan ge upp emot 25 % lägre byggkostnader.
- Vi måste komma ihåg att alla har rätt till en god bostad!

Läs debattartikeln i sin helhet i Dalslänningen.