Ledarläger för unga

- Vi har utbildat unga ledare i tre dar – och lärt oss jättemycket! Med en härlig blandning av workshops, föreläsningar och egna utspel höll Hyresgästföreningen en kurs för unga ledare. Det blev några intensiva dygn där kunskaper, erfarenheter och insikter byttes - åt båda hållen.

Hyresgästföreningen har ett uttalat mål att betyda mer för fler och ett annat att vara en viktig samhällsaktör. Det ledde till en novemberhelg med tolv ungdomar på en kurs i ledarskap.

- En av Hyresgästförenings utmaningar är att hitta moderna vägar för att påverka, göra boendet bättre och ställa upp för våra medlemmar, säger Murat Solmaz som ansvarat för lägret.

Syftet är att få unga att vara bra förebilder där de bor och att de ska driva boendefrågor utifrån sina behov. När de gör det kan Hyresgästföreningen vara med och stötta på olika sätt.

Två externa föreläsare var med under helgen, och det blev en spännande mix. Mest uppskattat var de pass där deltagarna själva agerade och fick testa olika metoder i rollspel.
Just att öppna organisationen för unga och nya, annorlunda initiativ återkommer Murat ofta till, som en av de stora utmaningarna.

- Våra deltagare på lägret har redan planerat för egna aktiviteter, berättar Murat. Ett tjejläger i Lysekil och en fotbollsturnering i Borås. "Våra" killar och tjejer kommer att göra nytta och vara förebilder!

- Nu måste vi backa upp dem på rätt sätt, säger Murat eftertänksamt. De ska få stöd av oss, men på sina villkor – inte enbart på våra. Vi ska ju inte krama ihjäl dem och deras engagemang!

Lägret i Lysekil och fotbollsturneringen i Borås kommer Hyresgästföreningen att stötta, både med kunskap och med vissa resurser. Murat hoppas också att flera av lägerdeltagarna kommer att vara med under sommarens läger för barn – för att få träna och utveckla sina ledaregenskaper.

Se filmen som ungdomarna gjorde, om sin helg:

Innehållet under de (nästan) tre dagarna:

Innehållet i kursen

Hyresgästföreningen - föreläsare Murat Solmaz

Pass 1 Ledarskap i allmänhet
Detta pass består:
-Workshop vem är ledare för dig?
-Teori och modeller kring ledarskap

Pass 2 Ledarskap med barn
Detta pass består av:
-Pedagogik & Empowerment (hur lär vi barn?)
-Konflikthantering & lösningsfokuserad coaching

Pass 3 Organisering & föreningskunskap
Detta pass består av:
-Organiserings teori och exempel från Sveriges utsatta områden
-Praktisk föreningskunskap såsom stadgar och mötestekniker

Pass 4 Aktivitetsutveckling & lägerverksamhet
Detta pass består av:
-Aktivitetsutveckling utifrån syfte och mål (LSU modellen)
-Lägerverksamhet
-Arbetsfördelning och ansvar
-Hur drar vi lärdomar? (utvärderingsmetoder)

Pass 5 Arrangörskap
Detta pass består av
-Exempel på olika typer av arrangemang
-Bidrag att söka
-Saker att tänka på under & inför ett arrangemang

Pass 6 Samtal över generationer
Detta pass består av:
-Hur för vi samtal mellan olika generationer?
-Finns det exempel på lyckade fall?
-Går det att organisera mellan olika generationer?

Pass 7 ditt framtida boende
Detta pass består av:
-Hur bor du om 10 år och hur når du dit? (ditt drömboende)
-Vilka utmaningar ser du i ekonomin, sociala relationer osv?

Extern föreläsare David Quintanilla 32 år Norrköping
David är utbildad journalist och har arbetat på sr radio men också jobbat som kommunikatör hos LSU- Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer.
Han brukar föreläsa om hur man kan använda sociala medier och kommunikation i föreningssammanhang.

Pass 8 sociala medier och motivation

Detta pass består av:

-Hur blir man framgångsrik på sociala medier.
-Intern och extern föreningskommunikation
-Hur tar vi kontroll över vår självbild?

Extern föreläsare Lewend Tasin 35 år Stockholm
En rutinerad föreläsare inom frågor som rör organisering, psyko-sociala miljöer och personlig utveckling.
Lewend är utbildad dramaturg och psykolog.

9. Min historia
- behovet att reflektera över sitt eget liv, gå tillbaka i tiden, identifiera smärt- och höjdpunkter, och en analys av vikten av att ta plats, utgå ifrån sig själv.

10. Postkolonialism, sexism & trygghet
- om kolonialismen och rasismens kvardröjande effekter, en psykologisk analys och förståelse av internaliserad rasism, självhat och mindervärdeskomplex, tankar om frigörelse, behovet av att kunna tala om det som många gånger är tabu...
-Hur skapar vi trygga boende miljöer för män & kvinnor
-Erfarenhetsbaserad identitet och queer teori

11. Principer för frigörelse
- om att vara G, det som är beundransvärt, det som kan respekteras, ett system för att skapa ett system, ett principprogram att utgå ifrån i arbetet.

12. Principer för relationer
- om viktiga delar i skapandet och upprätthållandet av relationer, i det privata och i organiserandet, samt frågor om gruppsykologi, rollpsykologi...

13. En meningsfull fritid
- en samtalsmetod för hur att tala om fritid, utifrån ett existentiellt perspektiv, så att frågor om fritid, sakta fördjupas till existentiella frågor som meningen med livet, ångesten, lidandet, tro, inspiration, lycka...

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.