Läget efter valet - Borås

En dryg månad efter valet kollar vi av läget i Borås med Claes Wittnäs, en av våra förtroendevalda medlemmar. Claes lägger mycket av sitt engagemang på bostadspolitiken, och han målar upp en bild av en stad där boendet tillhör en av de viktigaste politiska frågorna. - Vi kan påverka politiken, konstaterar han. Det gör vi och det ska vi göra.

Den politiska situationen börjar nu sätta sig, både i Borås och i de övriga sjuhäradskommunerna. Det är politiska koalitioner som kommer att styra, och där har naturligtvis Hyresgästföreningen en viktig roll att spela – inte minst med sina kunskaper.

- Vi har satt ihop ett "Bostadspolitiskt program" för var och en av våra kommuner, berättar Claes. Där lyfter vi de frågor som vi tycker är de viktigaste när det gäller bostadspolitiken.

Inför valet träffade bland annat Claes Wittnäs de lokala politikerna för att lyfta fram bostadsfrågorna.
- Vi träffar dem varje år, förtydligar Claes. Det är viktigt att vi delar med oss av våra kunskaper. De lyssnar, vi diskuterar, vi lär ut och vi lär oss.

- Vi har en bostadsbrist i Borås idag, främst när det gäller hyresrätter. Billiga lägenheter för unga är kanske den tydligaste bristen. Det är en av våra allra viktigaste frågor vi driver. Bygg mer och bygg så folk har råd att bo är vårt budskap.

I samtalen kring nya bostäder brukar Claes lyfta fram möjligheterna att bygga utanför centrala Borås.
- En eventuell kommande snabbjärnväg genom Borås gör ju att vi inte kan bygga på stora områden eftersom marken är reserverad. Då får vi titta på Fristad, Sandared och andra orter – vilket i sin tur ställer krav på att infrastrukturen fungerar redan från början – barnomsorg, bussar, vägar...
- Vi ser på hela samhället och begränsar oss  inte bara till bostadsfrågan, även om det är den som är vår stora.

- Utan bra bostäder fungerar inte samhället.

Se delar av intervjun med Claes: