Trollhättan

När vi träffade politiker i Trollhättan en fredagseftermiddag beskrev en av deltagarna det som "speed-dating". Men det var lite allvarligare frågor än så som diskuterades: bostadspolitik för att bygga ett bra samhälle!

Det blev en eftermiddag fylld av bostsdspolitisk speed-dating. På tre timmar genomfördes samtal med Fahimeh Nordborg (V) och Ester O'Hara (MP) följt av Paul Åkerlund (S) och så avslutades det hela med Sofia Lindholm (C) och Anders Castberger (L).

Vi pratade om behovet av att bygga, om vikten av att inte sälja allmännyttan och hur man kan tänka för att bygga en stad så att man skapar integration.

Det blev tre givande samtal där de vi mötte också var nöjda med sin fredagseftermiddag.