Tre förslag till Munkedals politiker

I Munkedal ökar befolkningen sakta och det finns en positiv känsla. Hyresgästföreningen har tagit fram tre skarpa förslag till politikerna, förslag som säkrar att det finns bostäder till rimliga priser för de som vill bo i kommunen.

Munkedal har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där? Man måste ge nyinflyttande bra förutsättningar att välja Munkedal.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag att kommunen:

  1. Påverkar att det genom Munkbo byggs lägenheter där även unga har råd att bo. Kommunen måste också agera så att även privata aktörer etablerar nya hyresrätter.
  2. Tar fram fler byggklara tomter för flerbostadshus. Detaljplanearbetet måste ligga före.
  3. Ser över taxor och avgifter så att Munkedal blir en attraktiv kommun att bosätta sig.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.