Tre förslag till Melleruds politiker

I Mellerud har trenden vänt och befolkningen ökar. Det ställer krav på att det finns bra bostäder till rimliga priser i kommunen. Hyresgästföreningen har tre skarpa förslag till politikerna, tre förslag som ger bra bostäder till rimliga priser.

Mellerud har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där och i de lägenhter som renoveras?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Få koll på läget - ta fram en bostadsförsörjningsplan för en överblick av vad som behövs på kort och lång sikt.

2. Fortsätt att bygga och se till att det finns mark att bygga på.

3. Se till att hyrorna efter renoveringar inte skenar iväg.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.