Töreboda

När vi träffade kommunalrådet i Töreboda var tryggheten i fokus - liksom arbetsmarknaden. När vi senare mötte oppositionsrådet och kom in på byggplaner och en del annat.

Vi trräffade Bengt Sjöberg (M),kommunalråd. Det här var det första mötet. Oppositionsrådet kommer vi att träffa senare.

Bengt pratade mycket om att tryggheten är god i Töreboda och framhöll att man hade polisiär närvaro "24/7" även om man inte har egen polisstation. Töreboda erbjuder goda pendlingsmöjligheter med tanke på tåget. Samt att man har tre större industrier (sysselsätter ca. 500 pers).

Politikerträff Töreboda 26 februari 2018
Kenneth Carlsson (S) oppositionsråd (deltidsarvoderat 50%)

David, Fredrik och Tommy, förtroendevalda
Magnus, anställd

Det byggs en del nytt i Töreboda. Dock, anser Kenneth, är tiden förbi då det gick att "bygga billigt". Speciellt med tanke på yngre som vill ha första boendet. Runt 88 nya lägenheter är på gång. Detaljplaner är framtagna för Kårtorpsområdet där mycket är nedgånget. Rivning av 1-våningshusen planeras och uppförande av 4-våningshus. Det bör vara prioriterat att bygga hyresbostäder.

Asp fastigheter (Göran Karlsson) planerar att bygga på sina befintliga hus. En hyresrättsförening planerar att bygga trygghetsboende med symbolisk insats (typ 100 kr). Runt 300 personer står i olika köer. Det är trots allt så att det finns gott om folk som vill sälja sina villor men det finns ont om bostäder som matchar detta.

Viktiga arbetsgivare i Töreboda är Daloc med 240 anställda, Limträ med 120 anställda och Kjällbergs industrier. Mycket utpendling (man räknar 600 personer) framför allt till Skövde med tåg en gång i kvarten under rusningstid och 20 min resa samt Mariestad med 25 min bilväg, kollektiva alternativ finns. Kommunen växer långsamt, ökning med 36 personer 2017.
Kommunala taxehöjningar kommer men inte högre än normalt och genomsnittligt. VA-systemet är väldigt gammalt.

Förhandlingar med AÖS gällande sophantering kan vara på gång. Lagkrav finns ju på återvinning av matavfall. Det blå skåpet med Tag-sortering kan vara en lösning men är dyr. Kenneth anser att processen går alldeles för fort.

Tryggheten i Töreboda bedöms som god. Man har ingen egen polisstation men den polisiära närvaron är hög dygnet runt 7 dg/v. Securitas har hand om bevakningen. Det finns en kommunal fritidsgård "Loftet" som är öppen dagligen 18–21 och två fältassistenter anställda.

Ett bostadsförsörjningsprogram finns framtaget för kommunen.