Tibro

När vi träffar politikerna i Tibro blir det ett praktiskt möte: tydliga frågor, jordnära. Allt från odling (!) till ekonomi och byggplaner, trygghet och arbetsmarknad diskuteras.

Det allmännyttiga fastighetsbolaget i Tibro heter Tibrobyggen. Det hanterar runt 700 lägenheter. Hans berättar att detta bolag är helt utan egna anställda förutom VD Claes Jägevall och köper in all drift på entreprenad (Riksbyggen). Rolf berättar att bolaget är mycket välskött och har god ekonomi, delvis tack vare låga räntor. Tibro har ett bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig till 2022, något som är en förutsättning för att få statligt stöd för nybyggnationer.

Tibro har 11 100 invånare och kommunen växer blygsamt, mycket tack vare invandringen de senaste åren. Bostadsbrist råder men det byggs kontinuerligt. Bolagets goda ekonomi i kombination med ett väl förhandlat hyresavtal möjliggör att man kan hålla underhållet på topp i fastigheterna. Det byggs en del lägenheter med lägre hyror (1300kr/kvm/år) men även bostäder med högre hyror hyrs ut då många väljer att sälja sina, oftast nedbetalda, hus. Flyttkedjan fungerar alltså är både Rolf och Hans överens om.

Det finns några mindre fastighetsägare på orten och migrationsverket har flyktingboende i form av lägenheter utspridda i Tibro. Detta konstaterar vi är bra eftersom det ökar integrationen och förhindrar getto-bildning. Man har också ett socialt ansvarskrav inskrivet i ägardirektivet. Dock är det ibland problem med att väldigt många bor i en och samma lägenhet, trångboddhet vilket hindrar det sociala livet, barnens läxläsning och annat.

Det finns ganska gott om jobb i Tibro. Orten har gått från att vara en möbel-ort till att bli en småindustri-ort de senaste decennierna. Möbelföretaget MIO har sitt huvudkontor här med 180 anställda. Gate Group (tidigare In Flight Service) som hanterar tax-free åt flygbolag är etablerade här.

Dessutom är kollektivtrafiken och anslutande vägar väl fungerande vilket möjliggör pendling och gör Tibro till en ort att bo i även om man jobbar nån annanstans.

Tryggheten i Tibro anses vara god och man har tillgång till både kommunpolis och mobilt poliskontor. Hans påpekar att man ser poliser lika ofta här som i andra mindre orter. De ligor som opererar i vårt land är ju inte knutna till nån speciell ort eller del av befolkningen och är lika svåra att värja sig emot oavsett var man bor.

De kommunala taxorna hålls så låga det går och tillgången på vatten är så bra att Tibro-borna inte har några vattenmätare och alltså inte betalar för vatten.

Slutligen lyfter Rolf frågan om det tidigare initierade odlings-initiativet på Skattegården. Det skulle gå ut på att Tibrobyggen upplåter ledig mark som de boende sedan kan odla på exempelvis i pallkragar eller drivbänkar. Kerstin och Kristoffer tycker att detta vore trevligt men att nån ju måste vara ansvarig för detta. Hans säger att bara marken finns tillgänglig och området sköts så är bolaget med och stöttar. Magnus erbjuder sig att tillsammans med Kerstin lyfta fråga i Hyresgästföreningen.

 

Politikerträff Tibro 13 mars 2018

Rolf Eriksson (S) kommunalråd
Hans Dahm, styrelseordförande Tibrobyggen

Kristoffer och Kerstin, förtroendevalda
Magnus, anställd