Strömstad

Bostadsbristen! Och Stockholmspriser! Det är de två stora problemen med bostadsmarknaden i Strömstad, konstaterar både kommunalrådet Peter Dafteryd och Hyresgästföreningen.

Samtalet med Kommunalrådet Peter Dafteryd präglades mycket av prisbilden på bostadsmarknaden i Strömstad. Av naturliga skäl, då prisbilden på en ort med 13.000 invånare ligger i nivå med våra största städer. Dafteryd menade att höga priser på bostadsmarknaden är något positivt då det vittnar om en tro på Strömstad.

Samtidigt har detta en baksida, och det är höga kostnader att producera nya bostäder och en kostnad för den slutliga hyresgästen. De dyra nyproduktionshyrorna var enligt Dafteryd ett hinder för flyttkedjor och i synnerhet flyttrotation mellan generationer, där äldre flyttar ur sitt hus in i lägenhet och en ny generation köper villan.

- Jag förstår att äldre pensionärer väljer att bo kvar i villan, då boendekostnaden är lägre. Med tanke på att en flytt blir en ansträngning i sig blir det inte värt det, konstaterar Dafteryd.

Höga markpriser i kombination med konkurrenslagstiftning var en annat problem, då dessa priser återspeglar den generella prisbilden på bostadsmarknaden som kommunen tvingas följa vid försäljning.

Dock så arbetar både Strömstabyggen och kommunen för att bygga nya hyreslägenheter. Man kommer att försöka anpassa kalkylen efter de villkorade investeringsstimulanser som Boverket ger till allmännyttiga bolag som vill producera nya bostäder. Utöver detta önskade kommunalrådet fler privata aktörer på hyresmarknaden.

I samma andetag så lyfte han samtidigt problemet med de få privata värdar som finns i Strömstad och hänvisade till Hyresgästföreningens insats i Strömstad, där vi genom förhandlingsordning lyckades halvera hyrorna.