Sotenäs

Intressant bostadspolitisk diskussion i Sotenäs kommun. Mats Abrahamsson (kommunalråd) och Ronald Hagbert (ordförande i Sotenäsbostäder) berättade om kommunens planer och tankar om hyresmarknaden. Kommundelegationen, Inga-Lill Benny och Tamary ställde frågor. Bostadspolitiska programmet överlämnades.