Skövde

I Skövde har vi en hel del kontakter med politikerna. Vi träffade Katarina Jonsson, kommunalråd (m), Ulrica Johansson (c), vide ordförande/kommunalråd och oppositionsrådet Marie Ekman (s).

Här framhölls att man är mycket nöjd med Skövdebostäder som allmännytta.

Skövde har ju en djärv väx-ambition vilket uppfylls år från år med ca 1,5 %. Det finns gott om mark och tomter att bygga på vilket möjliggör detta. Detta är också viktigt att upprätthålla med tanke på högskolan.

Politikerna visade sig ha ganska mycket samma tankar som vi.