Skara

Fastighetsägare, byggplaner och arbetsmarknad: det var ämnen vi diskuterade med politikerna i Skara.

Politikerträff Skara 28 februari 2018
Fredrik Nordström (S) kommunalråd
Ylva Pettersson (M) oppositionsråd

Sture, förtroendevald
Magnus, anställd

Fredrik Nordström är kommunstyrelsens ordförande sedan 5 år. 
Ylva Pettersson är oppositionsråd. 

Det bor runt 19 000 personer i Skara. Kommunen krymper dock lite. 2017 minskade befolkningen med 152 personer. Det kommunala allmännyttiga fastighetsbolaget Centrumbostäder är det bolag i Sverige som bygger flest nya bostäder, 35 lägenheter senaste året. Det finns ett Bostadsförsörjningsprogram framtaget som gäller 2016–18. Tidigare har man arbetat efter kortare och mer temporära planer.

Kommunen prioriterar byggande av hyresrätter. Det finns gott om lägenheter för de som vill sälja sina villor och hyra eller köpa likvärdiga lägenheter. Bostadsbrist finns men man jobbar inte med samma typ av kösystem som många andra kommuner. Det är högt tryck på tomter och villor men lite mindre tryck på radhus.

Det finns flera privata fastighetsägare i Skara. Ett norskt bolag både förvaltar och bygger nytt, dessutom dominerar SBB, Senäte, Blank fastigheter och HSB. Flera nya bostadsområden etableras eller utvidgas.

Lokaltrafiken följer med och förlänger sina linjer. Dessutom har man anropsstyrd trafik för viss kollektivt resande. En del ombyggnad är planerad av centrala busslederna.

De dominerande arbetsgivarna i Skara är IAC, Scan och Jula samt kommunen. Man har en utpendling på 4 000 personer per dag men samtidigt en lika stor inpendling. De närmsta städerna är Skövde, Falköping, Vara och Lidköping. Skara är en utpräglad "sovstad" eftersom man har lägre bopriser här än i nämnda pendlingskommuner, alltså att man sover här och jobbar där.

Tryggheten i Skara bedömer både Ylva och Fredrik som god. Dock är skillnaden stor mellan den upplevda tryggheten och den faktiska brottsligheten. Folk känner sig mer otrygga än vad hotbilden visar och det finns polisstation i Skara.

Det finns gott om trygghetsboenden och särskilda boenden men Sture påpekar att han ofta hör motsatsen. Ylva påpekar att äldre idag är piggare längre upp i åldrarna. Alltså att det som krävs av särskilda boenden ser annorlunda ut idag än för 15–20 år sedan. Man vill ha tillgång till garage, promenadstråk, boulebanor och liknande. Sture föreslår "öppet hus" för att informera allmänheten.