Sju förslag till Skövdes politiker

Kommunen växer, och alla behöver någonstans att bo. Både Skövdebostäder och privata bolag bygger bostäder. - men räcker det? Priset för de nybyggda lägenheterna är också ofta för högt. Det finns alltså utmaningar kvar att ta sig an.

Skövde har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  • Se till att det finns lägenheter för de som behöver - uppdatera planerna.
  • Se till att det finns mark att bygga på.
  • Använd Skövdebostäder som det verktyg det är.
  • Se till att hela kommunen har bra infrastruktur.
  • Jobba med tryggheten.
  • Håll nere taxorna.
  • Pressa byggpriserna.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.