Sex förslag till Gullspångs politiker

Med en begynnande bostadsbrist krävs direkta åtgärder och långsiktig planering för att folk ska kunna och ha råd att bo kvar i Gullspångs kommun. Hyresgästföreningen driver sex krav som kommer att ge kommunen en positiv utveckling.

Bostadssituationen i Gullspång kräver att politikerna agerar. Det måste finnas bostäder för de som vill bo kvar eller bosätta sig i kommunen. Bra boende, beredskap och samhällsservice är ledorden för bra samhällsutveckling.

Hyresgästföreningen pekar också på möjligheterna i att utreda nybyggnation på mark som tidigare varit bostadshus. Det kan ge rimliga boendekostnader då mycket av infrastrukturen redan är klar.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Prioritera bostadsbyggandet, så att flyttkedjorna kommer igång.
  2. Ha god framförhållning när det gäller marktillgång för bebyggelse och ha en god planberedskap.
  3. Kolla om det går att bygga billigt och bra på "gammal"mark.
  4. Verka för att kommunens taxor hålls på en acceptabel nivå.
  5. Se till att det finns infrastruktur i hela kommunen.
  6. Jobba för trygghet.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.