Politikersamtal i Essunga

I Essunga mötte vi kommunalråden Daniel Andersson (M) och Niclas Eringsfors (S). De är inte överens med oss om behovet av att bygga lägenheter och ser bankerna som ett problem - finansiering alltså.

Essunga behöver prioritera byggandet för att fortsätta växa. Meningarna gick dock isär angående behovet av hyresrätter. Finns ett litet behov idag, men politiken minns fortfarande perioden med överskott och vill inte tillbaka dit. Politikerna vill se att fler än endast allmännyttan bygger då de behöver fokusera på underhåll. Problemet, menar Andersson, är inte att privata intressenter saknas. De säger ja, men banken säger nej.

Andersson har en kontakt som kan tänka sig att bygga hyresrätter i kommunen och har en plan för finansiering. Men även om det kommer i hamn vill de att byggandet av hyresrätter går på sparlåga, dels på grund av underhållsbehov i befintligt bestånd, men även för att de beskriver en situation i kommunen där det är billigt att investera i egna hem på landsbygden, samtidigt som de inte ser en situation där unga i någon större grad hellre skulle efterfråga relativt sett dyra små hyresrätter i nyproduktion.

Andersson var noga med sitt medskick: Vi behöver träffas igen! Och det är ju bra att han förstår att vi tillför både kunskap och engagemang.