Tre förslag till Grästorps politiker

Grästorps kommun saknar ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket gör det lite svårare för politikerna att styra bostadspolitiken lokalt. Hyresgästföreningen har tagit fram några skarpa förslag som kan göra det lättare för unga familjer att flytta in och ge kommunen tillväxt.

Utan något eget bostadsbolag och utan större tillväxt bland befolkningen står Grästorp inför lite större utmaningar än många andra kommuner när det gäller bostadspolitiken i kommunen. 

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Kommunen behöver ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. 
  2. Kommunen bör prioritera att det byggs hyresrätterUndersök möjligheterna att bygga småhus och radhus med hyresrätt. Om kommunen inte kan förmå privata aktörer att bygga bör förutsättningar för att kommunen bygger utredas ytterligare.
  3. Taxor och avgifter är en betydande del av boendekostnaden. Därför är det angeläget att kommunen medverkar till så låga taxor och avgifter som möjligt.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.