Fyra förslag till Essungas politiker

Essunga kommun har en ambition att växa, men det saknas bostäder. Hyresgästföreningen har granskat bostadsplaneringen och tagit fram fyra förslag till Essungas politiker.

Essunga vill växa och dra till sig företag och invånare.Men idag räcker bostäderna inte till. När Hyresgästföreningen sett över bostadsplanering och bostadspolitiken har man tagit fram några konkreta förslag på hur man i kommunen skulle kunna få en bättre position.  

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politikerna för att prata om boendet. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Prioritera byggandet. 
  2. Följ upp riktlinjerna för bostadsförsörjning.
  3. Använd Essungabostäder som verktyg. 
  4. Håll ner taxor och avgifter som påverkar hyran.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.