Lidköping

Kommunalrådet och oppositionsrådet i Lidköping kommer från olika block. Trots det är man åtminstone delvis överens om att samhället mår bra av hyresrätter. Det och mycket annat pratade vi med dem om...

Vi träffade kommunalråd Jonas Sundström (S) och oppositionsråd Rasmus Möller (M) för att prata bostadspolitik - och det blev såklart väldigt konkreta samtal.

Lidköping har goda förutsättningar att växa och särskilt behövs hyresrätter. Även Rasmus Möller var självkritisk mot hur lätt det har varit för politiken att "rulla ut villamattor" men att detta är otillräckligt. Vi var överens på mötet om att kommunen behöver mer av blandad bebyggelse och särskilt tänka in ett ökat utbud av hyresrätter i planeringen, då det är främst hyresrätter det råder brist på i kommunen.

Förutom AB Bostäder är även två privata bolag, Drömstaden AB och Senäte, i tagen med att bygga nya hyresrätter i kommunen.

Politikerna var särskilt angelägna om att diskutera trångboddhet, vad detta beror på. Bostadsbrist är så klart en del av förklaringen, menar vi.

Möller ville få grepp om hur vanligt det är med stora generationsboenden. Vilket gav oss anledning att prata om hyresrätten som en boendeform som kan finnas i olika utföranden och storlekar. Sundström menade att det kan finnas behov av att särskilt komplementera med stora hyresrätter för att tillmötesgå även större familjers bostadsbehov.

Vi samtalade också om samplanering och regional utveckling. Politikerna pratade gärna om hur nära de är att bli del av landets fjärde största arbetsmarknadsregion. Hyresgästföreningen argumenterade att kommunen särskilt ser en brist på hyresrätter, och där det finns jobb behöver det finnas bostäder. Att medvetet prioritera hyresrätter blir i det läget en framgångsfaktor.