Karlsborg

I Karlsborg har vi goda kontakter med våra politiker. De ser oss som en värdefull samtalspartner, och naturligtvis har ett långt och kunnigt engagemang hos våra förtroendevalda hjälpt till att bygga den relationen.

Lite extra intressant var att lokaltidningen SLA gjorde ett rejält reportage om samtalen. De lyfte två av kärnproblemen som vi diskuterade: bostadsbrist och prisnivån. 

Våra kontakter kommer säkert att fortsätta och vara till nytta för både Karlsborg och hyresgästerna!

SLA, 17 februari 2018