Hjo

När vi träffar politikerna i Hjo, som är en kommun utan allmännytta, talar vi mycket om hur fastighetsbeståndet ser ut, om kommunala taxor och arbetsmarknad. Naturligtvis blir det lite dragspel också.

Båda kommunalråden Catrin och Britt-Marie berättar att de har lång erfarenhet som heltidsarvoderade politiker, mellan 8 och 13 år. De berättar att man tagit fram ett Bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig 2017–2020.

I Hjo finns ingen allmännytta men ett fastighetsbolag som dominerar orten är Wennergrens. Detta bolag har ett mycket gott anseende från såväl kommunen som hyresgäster och övriga boende. Ekonomin är god och man har ett socialt ansvarstagande i fokus i sitt arbete med att bygga nytt och renovera. Kristoffer påpekar risken med att bara ha ett stort fastighetsbolag, vad händer om VD slutar, bolaget flyttar etc. Detta kan upplevas som sårbart. Catrin understryker att Wennergrens är ett familjeföretag som funnits på orten länge.

Det bor 9100 personer i Hjo och de närmsta orterna är Skövde, Karlsborg, Jönköping, Tidaholm och Tibro. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, man har 15-minuters-trafik till bl.a. Skövde vilket möjliggör pendling. Ca. 1500 personer in- och utpendlar under veckodagarna.
Det finns en handfull mindre fastighetsägare i Hjo med små bestånd.

Inflyttning har gällt under senare år, delvis beroende på flyktingströmmen. Även här tar Wennergrens ett stort ansvar genom att se till att nyanlända blandas med infödda Hjo-bor i bostadsområdena.

Det finns gott om jobb i Hjo, kommunen är största arbetsgivare men många småindustrier och företag är etablerade. Bland andra Tub-fabriken med 200 anställda. Bostadsbrist råder förvisso men det finns gott om byggbar mark och det byggs kontinuerligt.

De kommunala taxorna hålls så låga det går både på vatten och el. Man framhåller att fibernätet är bland de bäst utbyggda i Sverige. Tryggheten anses vara god och även om det inte finns polisstation så finns tillgång till kommunpolis samt polisbuss nån gång i månaden.

Slutligen får vi tips om några kulturevents under sommaren som kan passa för Hyresgästföreningen att visa upp sig på: Slöjdmässan i Juli, dragspelsmässan i maj samt "Leva och Bo i Hjo" i september.

Catrin Hulmarker (M) KSO

Britt-Marie Sjöberg (C) 1:e vice

Kristoffer, förtroendevald
Magnus, anställd