Fyra förslag till Herrljungas politiker

I Herrljunga är bostadsmarknaden i behov av åtgärder - vilket också kommunen och dess politiker är medvetna om. Hyresgästföreningen har tagit fram fyra förslag som kan hjälpa utvecklingen på traven.

Herrljunga vill öka befolkningen betydligt de kommande åren. Till det behövs bostäder av olika slag. Hyresgästföreningen har tagit fram sex förslag som främst berör hyresrätter och hur man kan få fram lägenheter där inflyttande och yngre vill och har råd att bo.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Driv det kommunala bostadsbolaget i allmännyttigt syfte. 
  2. Använd det egna bostadsbolaget för att bygga de bostäder som man ser behövs. 
  3. Blanda upplåtelseformer och skapa mötesplatser när ni bygger nytt. Använd konceptet "Herbo villan" där det planeras villabebyggelse.
  4. Se till att hyresgästerna får inflytande när deras lägenhter ska renoveras. 

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.