Fyra förslag till Bollebygds politiker

Bollebygd är en kommun som växer och utvecklas. Det ställer krav på att det finns bostäder för unga som vill stanna, de som vill flytta in och nyanlända. Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag i fyra punkter för att hantera bostadsbristen och bygga för visionen.

Bollebygd har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden. Befolkningen ökar tydligt, och det byggs en hel del. Men det räcker inte till. Och kommer folk att ha råd att bo där? Vi behöver en större andel hyresrätter för att få ett varierat bostadsbestånd.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Jan Lundqvist, utredare på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Se till att Bollebo kan bygga, enligt de förutsättningar som nu finns.
  2. Gör klart detaljplanering och öppna för exploatering så att det kan byggas hyresrätter även i de mindre tätorterna.
  3. Planera för blandade upplåtelseformer i de nya områden som bostadsförsörjningsplanen innehåller.
  4. Gör klart arbetet med ny översiktsplan och fördjupning för Bollebygds tätort och stationsområdet.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.