Fyra förslag till Bengtsfors politiker

I Bengtsfors kommun ser man att man måste satsa på bra och attraktiva bostäder för att stoppa befolkningsminskningen. Det är ett av de konkreta förslag som Hyresgästföreningen kommer att diskutera med politikerna.

Bengtsfors har en plan för sin bostadsförsörjning. Just nu ser man en långsam befolkningsminskning, och det finns en del tomma lägenheter i kommunen. Hyresgästföreningen konstaterar vid sin genomlysning av bostadspolitiken att det finns ett behov av mindre lägenheter, och att det måste vara lägenheter där hyran ligger på en nivå som folk kan bära.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Vi har tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag till politikerna:

  1. Ta fram mark som är byggklar
  2. Kommunen behöver bostäder för unga
  3. Satsa på boinflytande redan i planeringen så att nuvarande hyresgäster har råd att flytta tillbaka efter renovering och ombyggnad.
  4. Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.