Fyra förslag till Skaras politiker

För att ta ett grepp kring den viktiga bostadsfrågan och kunna styra utvecklingen har Hyresgästföreningen tagit fram fem förslag till Skaras politiker. Fem tydliga förslag som de kommer att diskutera med beslutsfattarna och som är viktiga för dagens och morgondagens hyresgäster - men också för kommunen som helhet..

Skara har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor..

 

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Låt AB Bostäder förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande i bolaget. Vinster och värden som skapas bör stanna i företaget där de används till utveckling.

2. Använd Centrumbostäder för att bygga hyresrätter för unga och serviceboende för äldre.  Även småhus och radhus med hyresrätt bör finnas.

3. Kommunen behöver detaljplanelagd mark som är färdig att bebyggas.

4. Det måste också finnas tydliga mark- och exploateringsavtal. Det går att se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och kostnader för exploateringsavtal gynnar nyproduktion.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 som slussar dig vidare.