Förslag till Vårgårdas politiker

Hyresgästföreningen har tagit fram sex tydliga förslag till Vårgårdas politiker. Det gäller boendet, och hur kommunen ska klara sina utmaningar på området.

Vårgårda kommun har en tydlig plan för hur kommunen ska växa. Men byggandet, framförallt av hyresrätter, följer inte med. Greta Cojacaru är en av de som engagerat sig i bostadsfrågan:

- Nästa år är det val, och vi kommer att ta med oss de här frågorna när vi träffar politikerna. Bostadsfrågan är viktig. 

När Hyresgästföreningen ser över situationen lyfter man sex områden där politikerna bör agera för att hantera de utmaningar man står inför.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Driv Vårgårdabostäder med ett tydligt allmännyttigt syfte och låt vinsterna stanna kvar i bolaget. 
  2. Låt Vårgårdabostäder bygga hyresrätter för unga och serviceboende för äldre. Även småhus och radhus med hyresrätt bör finnas.
  3. Underlätta nyproduktion och håll ner kostnaderna.
  4. Låt hyresgästerna ha inflytande redan i upphandlingarna - främst vid renovering och ombyggnad.
  5. Frigör Vårgårda Utveckling AB från Vårgårda Bostäder AB. Idag vältras kostnader över på hyresgästerna.
  6. Påverka privata byggentreprenörer att bygga fler hyresrätter.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 som slussar dig vidare.

Greta är en av personerna bakom programmet. Läs det - och du kanske också har tankar kring vilka som ska se det och vad som bör göras?

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.