Fem förslag till Ulricehamns politiker

Ulricehamn växer, möjligheterna itll arbetspendling bidrar och utvecklas. Ny järnväg kan ytterligare påverka men i kommunen byggs det för få hyresrätter. Hyresgästföreningen har granskat bostadssituationen och tagit fram en lista med fem förslag till politikerna.

I en kommun som utvecklas och ska fortsätta växa är planering god hantering av boendefrågorna viktig. Man måste ta hänsyn både till åldern på invånarna och utvecklingen av infrastruktur. Hyresgästföreningen lyfter fem viktiga punkter i sitt lokala bostadspolitiska program för kommunen.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Jan Lundqvist som är utredare på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Var aktiv med markpolitik och planberedskap
  2. Sprid på upplåtelseformerna av bostäder - fler hyresrätter
  3. AnvändSTUBO som verktyg
  4. Uppmuntra till byggande i de mindre orterna
  5. Samverka med andra aktörer på bostadsmarknaden

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.