Fem förslag till Trollhättans politiker

Trollhättan ska växa mycket de kommande åren. Men finns det bostäder till alla - och kommer folk att ha råd att bo i lägenheterna? Hyresgästföreningen har tittat på bostadspolitiken och lägger fram fem skarpa förslag.

Trollhättan har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Driv Eidar allmännyttigt

2. Låt Eidar bygga

3. Behåll beredskapen

4. Integrera

5. Håll ner taxor och avgifter

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.