Fem förslag till Tranemos politker

Inflyttning och nyanlända till Tranemo driver på behovet av bostäder. Kommunen har ambitioner och planer för att stärka både Tranemo-Limmared som centralort och mindre orter. Hyresgästföreningen har tagit fram fem förslag som ska stärka och snabba upp arbetet.

Tranemo har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Jan Lundqvist som är utredare på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Öka kommunens möjligheter att styra byggande och påverka kostnader
  2. Se till att det finns planlagd mark
  3. Håll nere taxor, avgifter och markpriser
  4. Ställ krav på exploatörerna
  5. Använd Tranemo Bostäder som verktyg

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.