Fem förslag till Törebodas politiker

Törebodas brist på bostäder hämmar utvecklingen. Folk flyttar från kommunen, och det krävs politiska krafttag för att vända utvecklingen. Hyresgästföreningen har fem förslag till åtgärder.

Bostadssituationen i Töreboda kräver akuta insatser. Hyresgästföreningen har tagit fram ett antal förslag som stärker kommunens möjligheter till en positiv utveckling.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Genomför de planer som finns för nya hyresrätter
  2. Ha framförhållning när det gäller mark för byggande
  3. Håll nere de kommunala taxorna
  4. Jobba för bra infrastruktur i hela kommunen
  5. Jobba för trygghet 

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.