Fem förslag till Svenljungas politiker

I Svenljunga flyttar det in folk. Nu behövs det fler bostäder, och det är hyresrätter. Kommunen har planer, men Hyresgästföreningen har vid sin genomlysning tagit fram fem förslag till politikerna i kommunen, fem förslag som sätter fokus på boendet och kan säkra tillgången på bostäder.

Nyanlända och närheten till Borås gör att det finns ett behov av bostäder. Men en låg andel hyresrätter gör att det finns en brist på boende. Främst är det hyresrätter för äldre. Inflytande för hyresgäster och hyreslägenheter i de mindre orterna i kommunen är andra viktiga punkter att arbeta med anser Hyresgästföreningen.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Jan Lundqvist som är utredare på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker för samtal. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Fullfölj planeringsarbetet
  2. Förbättra planberedskapen
  3. Använd allmännyttiga Svenljunga Bostäder som verktyg
  4. Ge hyresgästerna inflytande vid renoveringar
  5. Arbeta för hyresrätter på de mindre orterna

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.