Fem förslag till politikerna i Mark

Marks kommun växer - men inte i alla delar. Kommunen arbetar bra med planeringen och med sin allmännytta. Hyresgästföreningen har tagit fram fem punkter som kan göra bostadssituationen bättre.

Mark har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Jan Lundqvist som är utredare på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Fullfölj de goda intentionerna i planeringen
  2. Använd allmännyttan för att bygga
  3. Använd markanvisningar för fler aktörer
  4. Fortsätt renovera
  5. Håll nere de kommunala taxorna

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.